Hvordan fungerer et CO2 køleanlæg?

Et køleanlæg er ikke bare et køleanlæg. Der skal tages højde for funktionaliteten, så  køleanlægget er velfungerede og ikke spilder unødig energi. Der findes mange forskelle typer af køleanlæg, som fungerer på forskellig vis. En af de nye metoder inden for køleanlæg er det nyudviklede CO2 køleanlæg, som nedkøler ved brug af CO2.

Egenskaber ved CO2 til køleanlæg

CO2 kan benyttes som kølemiddel, da CO2 har termofysiske og termodynamiske egenskaber, der kan udnyttes til eksempelvis køleanlæg. Derudover er CO2 ufarligt, da der ikke er brandfarligt. Det betyder, at CO2 køleanlæg er sikre, og derfor også lette at håndtere. Driften af CO2 køleanlæg er derudover utrolig velfungerende, da de er lette at installere og vedligeholde. Det er ikke nødvendigt at tage særlige forbehold for CO2’en, da det kun er farligt i ekstreme doser, hvilket der ikke er tale om i forbindelse med køleanlæg. C02’en skader desuden ikke miljøet, hvilket er en vigtig fortaler for at benytte CO2 som kølemiddel. Et C02 køleanlæg er altså en god og miljørigtig løsning.

CO2 køleanlæg

Typer af CO2 køleanlæg

Køleanlæg med CO2 er blandt de nyere køleanlæg på markedet, som forsøger at producere miljørigtige køleløsninger. Udvalget af miljørigtige køleanlæg er endnu ikke lige så bredt, som ved almindelige typer af køleanlæg. Der er dog allerede produceret en del forskellige produkter inden for køleanlæg med CO2. Der findes blandt andet CO2 køleanlæg til både almindelig køl, frys, klima og serverrum. Der eksisterer også CO2 chillers, som eksempelvis benyttes til industrielle og kommercielle behov, hvor der er brug for større køleanlæg og kølerum. Der findes også industrielle ismaskiner, som kører på CO2. Mulighederne for CO2 som kølemiddel er mange, og sortimentet af produkter udvikles konstant.

Andre miljørigtige køleanlæg

CO2 køleanlæg er ikke den eneste type af køleanlæg, som passer på miljøet. En anden nyudviklet type af køleanlæg på området er det energivenlige ammoniak køleanlæg, som har et lavt energiforbrug. Med et lavt energibrug og et højt effektivitetsniveau bruges der mindst muligt energi til at få køleanlægget til at fungere. Ammoniak har derudover også en kølende effekt ligesom CO2. Det varierer fra situation til situation hvilken type af køleanlæg, som egner sig bedst til situationen. Hos kølefirmaer er det muligt at få rådgivning om, hvad der er den bedste løsning til den enkelte situation. Mulighederne er mange, og der kan uden tvivl findes en løsning, som passer perfekt til behovet. Det er også mulig at lave løsninger, som optimerer de almindelige køleanlæg.

Eurefa ApS
Vævergangen 22 D
2690 Karlslunde
Tlf: 70 20 30 93