Forstå dit barns diagnose – og forbedr situationen

Inderst inde har vi alle et brændende ønske om at leve et godt og sundt liv, hvor glæden er stor og bekymringerne små. Dog er det langt fra altid tilfældet, at venner, familie og en selv er så heldige at undgå at ramle ind i en eller anden form for hindring på livets vej.

Det gør ondt at se og mærke, når nogle mennesker mistrives. Særligt ondt gør det, når det bliver synligt, at et barn mistrives. For mistrivsel kan skyldes mange ting og er sjældent en nem størrelse at have med at gøre.

Men hindringen behøver ikke at være større, end at den er til at komme over.

En klar diagnose er en stor hjælp til at forstå et barns behov og et endnu større skridt i retning af at kunne forbedre situationen. Med målrettet børnepsykiatri er det muligt at få nogle særdeles brugbare værktøjer, således at hindringen på vejen passeres med viden og forståelse i bagagen.

børn

Fra mistrivsel til forståelse

Har du lagt mærke til, at dit barn har vanskeligt ved at holde fokus og/eller er enten overaktiv eller underaktiv? Og agerer dit barn ofte pludseligt og uden videre omtanke både sprogligt og handlingsmæssigt? I så fald kan der være tale om ADHD.

Hos Centrum Børne- og Ungdomspykiatri indledes enhver behandling af ADHD børn med en udredning. Gennem samtale om problemstillingen drøftes det enkelte barns situation nøje med en psykiater eller psykolog, således at den bedst mulige udredning planlægges.

Herfra ændres mistrivsel til forståelse gennem indblik i den specifikke situation fra både barnets og barnets omgivelsers side.

Hjælp til udvikling og trivsel

Behandling og forståelse er absolutte nøgleord i forbindelse med ADHD. Er man bevidst om, hvilken diagnose man har med at gøre, er der nemlig mange parametre, hvorpå man kan behandle og kontrollere diagnosen. Herunder er pædagogiske redskaber særligt anvendelige, da små ændringer i vaner og daglige gøremål kan gøre en verden til forskel for det implicerede barn.

At få en god og bred forståelse for dit barns diagnose vil ikke alene lette presset fra dine skuldre som forældre, men det vil også få dit barn til at føle sig forstået. Dette vil styrke dit forhold til dit barn såvel som dit barns forhold til andre mennesker.

Med andre ord: Forståelse for en diagnose er vejen ud af mistrivsel!

Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri v/Yvonne N. Korsholm
Bagsværd Hovedgade 119, 1
Bagsværd 2880
44 44 46 48