Hvad er organisationskultur – og hvordan skal den helst være?

organisationskultur

En organisationskultur afhænger af medarbejdernes syn på virksomheden. Meget firkantet sagt er det måden, hvorpå tingene gøres på inden for virksomhedens rammer. Kulturen er således et produkt af  de værdier, holdninger og sprog, som man arbejder med. Kulturen kan siges at være statisk af natur, men med de rigtige tiltag kan disse udfordres og justeres. Det handler i mange sammenhænge om at få en kultur, som fremmer produktivitet og medarbejdertrivsel. For mange virksomheder kan det være svært at zoome ud og se objektivt på egen kultur. Man bliver med andre ord blind for de kulturelle dynamikker, da man selv indgår som medspiller i arbejdskulturen. Det er en grundlæggende udfordring, og derfor kan det i nogle tilfælde være en god idé at få en implementeringskonsulent på banen, hvis man ønsker et udefrakommende syn på specifikke styrker og svagheder inden for virksomhedens kultur. I langt de fleste tilfælde har ledere ikke den nødvendige tid, eller det nødvendige overblik for at kunne implementere en ny medarbejderkultur succesfuldt. Forandringer, strategier og løsninger kan i mange tilfælde først finde sted, hvis man sørger for at få friske øjne på interne problemer. Nedenfor fortæller vi dig om tre værktøjer, der kan være med til at styrke kulturen på en arbejdsplads.

Vælg de rigtige medarbejdere

En velfungerende virksomhed afhænger af mennesker, der brænder for deres arbejde. Medarbejderne kan siges at være virksomhedens største aktiv, da det er dem, der sørger for at produktiviteten holdes kørende. Det er derfor helt grundlæggende at ansætte folk, der er engagerede og folk, der vil gøre en forskel. Sørg for at stille de helt rigtige spørgsmål under samtalerne med kandidaterne, så du sikrer dig medarbejdere der passer til dine mål, visioner og ikke mindst den rette kultur.

Kommunikation

En god kultur afhænger i høj grad af en god intern kommunikation. Klar og tydelig kommunikation er en helt central del af det kulturelle fundament, især når der kollektivt skal løses problemer. Problemløsningen bliver mere effektiv, hvis kommunikationen blandt medarbejderne er transparent og hvis folk kan sige det, de mener uden at skulle frygte for konsekvenserne.

Hvis du har brug for sparring i forhold til, hvordan I kan styrke jeres kommunikation og kultur, kan du passende kontakte en konsulent, der kan bidrage med et eksternt blik på jeres virksomhed.

Udnyt forskellighed

Forskellighed kan i organisationssammenhænge være en styrke, hvis man formår at udnytte den til noget positivt. Forskellighed kan ofte være stimulerende i forhold til nye vinkler, perspektiver og konstruktiv kritik. En statisk kultur, som blot består af de samme personligheder ville ikke kunne være dynamisk på samme måde, og derfor skal man som virksomhed glæde sig over forskellighed frem for at prøve at ensrette.

OCAI Inge Lehmanns Gade 10, 7. sal
8000 Aarhus C
20 54 30 02