Gode råd til dig med stress

Stress

Stress rammer mange personer, og her er der både tale om den kortvarige og den langvarige stress. Den kortvarige stress får dig til at handle hurtigt i pressede situationer, hvor kroppen udskiller stresshormoner for at få dig til at reagere hurtigere end normalt. Ved langvarig stress er din krop konstant i denne tilstand, hvor stresshormonerne dominerer i kroppen i alt for høj grad. Mens kortvarig stress er ufarligt for dig, er langvarig stress farligt for dig, da blandt andet dit immunforsvar svækkes, så du er i større risiko for diverse sygdomme. Samtidigt medfører den langvarige stress også en psykisk overbelastning, så din mentale sundhed også mindskes.

Af disse årsager skal stress altid tages alvorligt, og du kan med fordel læse med, hvis du vil have kendskab til de gode råd om, hvordan din nuværende stress kan tackles samt forebygge mod fremtidig stress.

1) Kend til symptomerne på stress

Symptomerne på stress er mange, da stress både rammer dig fysisk og psykisk. Af fysiske symptomer er hjertebanken, hovedpine og svedture højt på listen over de typiske fysiske symptomer på stress, hvoraf en generel træthedsfølelse også har betydning. Af psykiske symptomer ved langvarig stress oplever de ramte personer et generelt dårligt humør samt de er irritable og utålmodige. En følelse af hjælpeløshed og manglende kontrol er typisk også dominerende. Symptomerne kommer og går i perioder, men i perioder, hvor de er meget dominerede, begynder din krop således at sige fra. Dette bør du forstå som et stopsignal fra dit krop om, at du reagere og sætte tempoet ned for at passe godt på dig selv.

2) Undersøg dit stressniveau

Adskillige personer betvivler, at de virkelig er ramt af stress. I de situationer kan en stresstest til at teste stressniveauet være et nyttigt redskab til at finde ud af, hvor alvorligt dit stressniveau er. Det er muligt at tage diverse stresstests på internettet, men du bør hellere kontakte en professionel stresscoach, som kan udføre en professionel stresstest på dig, så du får et validt resultat.

3) Få professionel hjælp til at mindske din stress

Din stress kan frembringes af mange forskellige faktorer, og af den grund tager det noget tid at finde årsagerne til din stress samt lære at få kontrollen over disse, så stressen ikke længere er dominerende i hverdagen. I den forbindelse er det oplagt at modtage hjælp til stress gennem et professionelt kursus i stresshåndtering, hvilket udbydes hos stresscoaches rundt i landet. I forløbet med stresshåndtering vil du få forskellige redskaber til at tackle din stress. Gennem støtte og vejledning fra erfarne stresscoaches vil du gradvist være i stand til at arbejde dig hen imod en stressfri hverdag. Dette kursus kan både hjælpe dig med stressen her og nu, men kan også hjælpe dig til fremadrettet at forebygge mod stress.

Stressfri.com v/Heidi Jørgensen
Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78
4640 Faxe
40 13 54 56