Derfor er det vigtigt, at dine medarbejdere udvikler sig

Mange arbejdspladser og virksomheder har det med at køre i den samme rutine. De har en fast kutyme og hver dag kommer derfor nemt til at ligne hinanden. Det hele er det samme, og derfor vil resultaterne også forblive det samme.

Det er derfor utrolig vigtigt, at de ansatte udvikler sig rent fagligt for at komme ud af den faste rutine, skabe nye resultater, og ikke mindst for at det skal blive sjovt og spændende at gå på arbejde.

For at opnå dette, kan man forsøge sig med proaktiv og intensiv medarbejderudvikling ved hjælp af kurser. Denne form for udvikling er med til at give de ansatte de redskaber, de skal bruge for at skabe nye resultater og gøre arbejdspladsen til et sjovere sted at være. De vil opnå bedre kommunikationsevner, og vil samtidig blive mere omstillingsparate, hvis der skulle opstå ændringer i virksomheden.

Det er ikke kun de ansatte, der skal igennem en udvikling

Hvis der skal til at ske ændringer i virksomheden, er det ikke kun de ansatte, der skal gennemgå en udvikling – det er også cheferne og lederne. Det er afgørende, at lederne er ansvarlige og går forrest, når virksomheden skal gennemgå en udvikling. Hertil kan de benytte sig af den velkendte og internationale udvikling change management.

Ved denne udvikling lærer man som leder, hvordan man skal kommunikere med sine ansatte, både omkring de positive aspekter, såvel som de negative. Ligeså lærer man at løse konflikter imellem de ansatte, og man lærer, hvordan man bedst muligt viser dem den rette vej at gå.

Ligeså lærer man også, hvordan man på bedst mulig vis kommunikerer de fremtidige forandringer til de ansatte, og hjælper dem til at blive omstillingsparate. I forbindelse med dette lærer man også, hvordan man skal formulere sig overfor de ansatte, så de føler, at man er på bølgelængde – og så de føler sig inddraget i processen.

I løfter i flok

Hvis man skal motivere medarbejdere til forandring og udvikling, er det vigtigt, at ledelsen går forrest og viser både overskud og overblik. Det er desuden afgørende, at medarbejderne føler sig som en del af forandringen, hvis de skal bevare motivationen undervejs. Selvom det er ledelsen, der i høj grad styrer og dominerer forandringen, skal medarbejderne altså føle sig inkluderet i denne.

Proacteur ApS

Lottenborgvej 24 B

2800 Kgs. Lyngby

70232240