Forebyg ansvarspådragende hændelser ved hjælp af et sundhedstjek af din virksomhed

Alle virksomheders økonomiske aspekter kan blive undersøgt gennem et sundhedstjek i kombination med virksomhedsrådgivning, så virksomhedens økonomi kan forbedres. Sundhedstjekket foretages af en økonomisk rådgiver, som kan bruge sin økonomiske viden til at undersøge virksomhedens økonomi. Der vil derfor blive fortaget et gennemgribende eftersyn af forretningsgange og ledelserapporteringer, hvor det gennem kontroller og procedurer er muligt at opdage manipulationer i regnskabet. Årsagen til regnskabsmanipulationer kan skyldes bedrageri eller blot fejl og mangler i regnskabet. Uanset årsag skal fejlene i regnskabet rettes, så regnskabet bliver problemfrit. Hvis regnskabet ikke stemmer overens, er det svært at opbygge en virksomhedsstrategi som virker, da regnskaberne er misvisende. Et korrekt regnskab er derfor grundstenen for at bevare en sund og velfungerede virksomhed.

Forebyggelse af ansvarspådragende hændelser

Sundhedstjekket af virksomhedens regnskaber kan ikke blot bruges til at bevare en sund og velfungerede virksomhed. Sundhedstjekket kan også benyttes til opstart af nye virksomheder, så der bliver opbygget en god økonomi med sunde regnskaber fra start af. Det kan være en stor mundfuld at håndtere en virksomheds økonomi, da der er mange faktorer, som skal holdes på plads. Det er derfor en god idé at lade en uddannet økonomisk rådgiver varetage økonomiopgaverne, så der bliver oprettet en fungerende økonomi uden huller. Ved at lade en professionel varetage virksomhedens økonomi er det muligt at forebygge uønskede hændelser. Problemer med regnskaber kan give konsekvenser, da virksomhedens og dens medarbejdere kan blive draget til ansvar. Det giver et dårligt ry for både virksomheden og medarbejderne, hvilket gør det endnu sværere at opretholde en god økonomi. Om regnskabsproblemerne er bevidste eller ubevidste har ikke nogen betydning, da virksomheden uanset hvad vil blive draget til ansvar for problemer med regnskaber. Det kan være svært at bevise, at intentionen bag regnskabsfejlen ikke er bedrageri eller manipulation, hvorfor det er vigtigt at sikre, at alle regnskaber er korrekte. Et sundhedstjek af virksomheden kan derfor være med til at forebygge mod ansvarspådragende hændelser, da problemerne vil blive opdaget tidligt i processen.

Forebyggelse sikrer en stabil økonomi

Ved at få foretaget et sundhedstjek af en allerede eksisterende virksomhed eller en nystartet virksomhed er det muligt at opdage systematiske fejl i systemerne. Systematiske fejl i systemerne kan give store økonomiske konsekvenser for virksomheden, da regnskaberne er misvisende. Det er derfor praktisk at få belyst eventuelle problemer i virksomhedens økonomi, hvor det samtidigt er muligt at forebygge økonomiske problemer. Ved at have en regelmæssig og korrekt økonomi opstår der ingen uventende hændelser, som kan give økonomiske konsekvenser. Derfor er et sundhedstjek nødvendigt for at lave en korrekt rekonstruktion af en virksomhed, så økonomien kan blive tilpasset og derefter stabiliseret.

 

Core Advice A/S
Arrenakkevej 20
3300 Frederiksværk
22 20 22 32