God ekstern kommunikation starter indefra (intern kommunikation)


Intern og ekstern kommunikation hænger i den grad sammen, og det er derfor vigtigt for en virksomheden at fokusere på begge dele. Hvordan medarbejderne og offentligheden opfatter virksomheden, kan være altafgørende for hvordan virksomheden klarer sig på længere sigt. Effektiv kommunikation til både omverdenen og virksomhedens medarbejdere kan altså være med til at løfte bundlinjen.

Medarbejdere som ambassadører for virksomheden

Hvis den interne kommunikation i virksomheden fungerer betyder det for eksempel, at medarbejderne ved, hvad der kendetegner virksomheden, hvad virksomhedens mål er og generelt set er loyale over for virksomheden. Hvis en virksomhed har god intern kommunikation, kan medarbejderne virke som en slags ambassadører for virksomheden. Når en medarbejder har en stor arbejdsglæde, føler sig som en del af virksomheden og har tillid til ledelsen vil det ofte betyde, at medarbejderen er stolt over sin arbejdsplads, og de opgaver som virksomheden nu engang løser.

God ekstern kommunikation starter indefra

Når en medarbejder er stolt af sin arbejdsplads fortæller personen om sit arbejde til venner, bekendte og måske endda en fremmed til et middagsselskab. Hvis flere medarbejdere fortæller, hvor fantastisk virksomheden er, vil rygtet spredes, og virksomheden vil på længere sigt have et godt rygte og være et sted, hvor man har lyst til at arbejde. Dette kan også betyde, at antallet af ansøgninger til virksomheden vil stige. 

Overensstemmelse mellem den interne og eksterne kommunikation

Det er vigtigt for enhver virksomhed, at det der bliver kommunikeret ud til offentligheden, er i overensstemmelse med det, som medarbejderne oplever i dagligdagen. Det nytter ikke noget at fortælle offentligheden, hvor glade medarbejderne er for at arbejde i virksomheden, hvis ikke det er tilfældet. Hvis dette gøres, vil det skade virksomhedens omtale, og virksomheden vil ikke længere være troværdig. Virksomheden skal derfor tænke sig om både i forhold til ekstern kommunikation og intern kommunikation, da det kan ende både skidt og godt. Virksomheden kan skabe et stærk brand, hvis de to former for kommunikation spiller sammen og fungerer, men virksomheden kan også få et dårligt brand og blive stemplet, som en utroværdig virksomhed, hvis kommunikationen ikke fungerer.

Det handler altså om at skabe god intern kommunikation, så virksomheden også kan få god ekstern kommunikation, der kan være medvirkende til at skabe et stærkere brand.

Carsten Wendt
Salekildevej 6
3200 Helsinge
Tlf: 70 27 21 94